For Residents

Dorm Health Liaison Officers (HeLO)

Ang bawat dormitoryo [tulad ng ibang yunit sa loob ng campus] ay mayroong itinalagang HeLO o Dorm HeLOs! na s’yang nakikipag-ugnayan sa UP Health Service Public Health Unit (UPHS PHU).

Noong 25 ng Mayo 2021 ay ipinadala ng Opisina ng Bise Tsanselor para sa Gawaing Pangkomunidad (OVCCA) ang narebisang gawain at responsibilidad ng mga HeLO. Ang pagrerebisa ng mga itinakdang gawain ay pinangunahan ng UP Health Service at tinalakay ng UPHS PHU sa ikalawang HeLO meeting noong 31 Mayo 2021.

Para sa mga kasalukuyang residente ng dorm, kung kayo ay mayroong nararamdamang sintomas ng Covid-19, measles, dengue, o chickenpox, huwag magatubiling tawagan o itext ang inyong mga Dorm Manager o OIC. Agad din itong ikonsulta sa inyong Doktor o sa ating mga Doktor sa UPHS.

Comments Off on Dorm Health Liaison Officers (HeLO)
Advertisment ad adsense adlogger